Vi är ett konsultföretag vars verksamhet är inriktad på att ge en bred administrativ service till små och mindre företag, inom ekonomi, administration, organisation och redovisning/bokslut samt strategi med dess utvecklingsarbete. Vi tillhandahåller kompetens och kunskap på minimum civilekonomexamensnivå för våra prestationer.

Varaktighet för oss och kunderna är vårt motto.

Våra huvudområden är:

  • Redovisning, rapportering, mervärdesskattefrågor, skatter och uppbörder
  • Bokslut, deklarationer, förberedelse och planering, uppföljning, kontroll
  • Fri konsultation inom redovisning/bokslut till våra varaktiga kunder
  • Budget och kalkylarbete – strategi och målformuleringar leder till styrning och kontroll
  • Personalarbete, administration, personalredovisning, lönehantering
  • Organisationsfrågor, utveckling, bolagsformer, bolagsbildning
  • Fastighetsöverlåtelser, enklare bouppteckningar, ansökningshandlingar, sekreterarfunktion
  • Utbildning inom företagsekonomi, redovisning och grunder för personalekonomiska perspektiv

Relationerna är personliga med stor integritet och diskretion. I vissa fall inkluderar detta sekretessavtal.

Ägare är Susanne Granlund

Ytterligare information om bolaget Ekonomikonsult AB hittar du härAllabolag.se